Utilització, drets d’autoria fotografies i altres

Utilització i drets de les fotografies.

Tots els drets d’autor de cada fotografia presentades a la fase inicial seran de l’autor/a de la mateixa, però l’entitat Drac de Granollers, podrà fer-les servir amb qualsevol format i a través de qualsevol mitjà des del dia 21 d’abril de 2023 fins el 31 desembre del 2023 per promocionar el concurs de fotografia del Drac de Granollers 2023.

Tots els drets d’autor de cada fotografia que passin a la fase final seran de l’autor/a de la mateixa, però l’entitat Drac de Granollers podrà fer-les servir amb qualsevol format i a través de qualsevol mitjà des del 29 de setembre de 2023 i fins el 1 de setembre del 2024 per promocionar les activitats de l’entitat Drac de Granollers.

 

Acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs, implica l’acceptació de les bases. En qualsevol moment abans del 30 d’octubre del 2023 es podran retirar del concurs les fotografies que l’autor/a consideri. Per fer això caldrà enviar un correu electrònic a dracdegranollers@dracdegranollers.cat acreditant fefaentment l’autoria de la fotografia o fotografies. A partir del moment en què l’entitat Drac de Granollers accepti la retirada de la fotografia del concurs, l’autor/a de la mateixa deixarà de tenir cap obligació en vers el Concurs i el Drac de Granollers deixarà de tenir-hi cap dret.

A partir del 30 d’octubre de 2023 no es podrà retirar cap de les fotografies presentades a la fase inicial.

 

Altres

L’organització es reserva el dret a introduir canvis no substancials en la mecànica o funcionament d’aquest concurs en cas que ho consideri oportú.

AMB LA COL·LABORACIÓ: