Les fotografies

Totes les fotografies presentades dins del termini i amb tots els requisits complerts formaran part de la fase inicial

El jurat, que escollirà les que passaran a la fase final.

Les tres fotografies guanyadores seran escollides d’entre les fotografies que hauran passat a la fase final.