LES FOTOGRAFIES

Totes les fotografies presentades dins del termini i amb tots els requisits complerts formaran part de la fase inicial.

S’acceptaran fotografies del 14-5-22 fins el 16-10-22.

El jurat, escollirà les fotografies que passaran a la fase final.

El 30-10-2022 es coneixaran les fotografies finalistes.

Les tres fotografies guanyadores seran escollides d’entre les fotografies que hauran passat a la fase final.

El 27-11-2022 es coneixaran les fotografies guanyadores.