El reglament del joc

EL REGLAMENT DE LES 7 BOLES DEL DRAC


INTRODUCCIÓ

Durant la Festa Major de Granollers del 2018 el Drac de Granollers organitzar un joc interactiu a les xarxes socials. 

El joc es diu «LES 7 BOLES DEL DRAC» i es juga al ciberespai mitjançant el seguiment dels perfils del Drac de Granollers a Instagram, Twitter i/o Facebook i/o la subscripció al canal de Telegram del Drac de Granollers i les consultes al web del Drac de Granollers.


L’OBJECTIU DEL JOC (LES 7 BOLES DEL DRAC)

L’objectiu del joc és aconseguir les 7 boles del Drac.

Per fer-ho cal resoldre cada dia tres enigmes. Aquests enigmes es faran públics mitjançant els perfils del Drac de Granollers a Instagram, Facebook o Twitter. Cada enigma es farà públic només en un dels perfils del Drac de Granollers a les xarxes. Els mateixos enigmes apareixeran publicats amb cert retard al canal de Telegram i al web del Drac de Granollers.

Respondre correctament els tres enigmes en el web del Drac de Granollers, permetrà conèixer un lloc, una franja horària i una paraula clau.

La primera persona que trobi, en aquest lloc, durant aquesta franja horària, la persona portadora de la bola del Drac i li digui correctament la paraula clau dia, haurà guanyat la bola del Drac del dia. 

Aquesta bola del Drac serà la penyora per aconseguir el premi corresponent a aquell dia. 

Si una persona aconsegueix ser el primer a aconseguir les 7 boles del Drac, a més dels premis, també s’endura com a premi les 7 boles del Drac. 


DURADA DEL JOC

El joc s’inicia a les 10 h del diumenge 26 d’agost del 2018 en fer-se públic el primer enigma i s’acabarà el dissabte 1 de setembre a les 23.30 h amb el lliurament de la darrera bola del Drac. Tot dins del context de la Festa Major de Granollers.

Cada dia el joc s’inicia a les 10 h fent públic el primer enigma del dia. Des d’aquella hora fins a les 19 h es faran públics els altres dos enigmes.

A partir de fer-se públic el tercer enigma es podrà accedir a la pàgina dins del web del Drac de Granollers per respondre els tres enigmes.

Sempre hi haurà un mínim de dues hores des de la publicació del tercer enigma fins a l’inici de la franja horària on trobar la persona portadora de la bola del Drac.


QUE FA FALTA PER JUGAR?

Per jugar, el mínim necessari és tenir accés a internet, per poder consulta el web o bé el canal de Telegram del Drac de Granollers.

Ara bé es recomana disposar d’accés a Instagram, Twitter i Facebook.

Tots els enigmes es publicaran al canal de Telegram del Drac de Granollers. 

Tota la informació del joc la trobareu al web del Drac de Granollers


ENLLAÇOS I PERFILS 

Web: www.dracdegranollers.cat

Canal de Telegram: https://t.me/dracdegranollers

Twitter: https://twitter.com/DracGranollers

Instagram: https://www.instagram.com/dracdegranollers/

Facebook: https://www.facebook.com/drac.degranollers/


EL JOC

Els enigmes

Cada dia a les 10 h, es farà públic el primer, dels tres enigmes diaris, des d’un únic perfil del Drac de Granollers a Instagram, Twitter o Facebook.

El segon i el tercer enigma, es faran públics cada dia entre les 10 h i les 19 h també des d’un únic dels perfils del Drac de Granollers a Instagram, Twitter o Facebook.

Nota: Una mica més tard d’haver-se fet públic cada enigma a Instagram, Facebook o Twitter, es farà públic també al web i al canal de Telegram del Drac de Granollers.

Les respostes

Un cop publicat el darrer enigma a les xarxes, s’habilitarà a la pàgina web del Drac de Granollers la comprovació de les respostes dels enigmes.

Al respondre correctament els tres enigmes s’obté un lloc, una franja horaria i una paraula clau.

En aquest lloc, durant aquesta franja horaria hi haurà la persona portadora de la bola del Drac d’aquell dia .

La recerca de la bola del Drac

Al lloc i durant l’espai de temps indicats s’haurà de trobar la persona portadora de la bola del Drac del dia.

La persona portadora de la Bola del Drac anirà amb una samarreta blanca, negre o caqui, del Drac de Granollers o del Drac petit de Granollers.

La primera persona que la trobi i li digui la paraula clau correctament, rebrà la bola del Drac d’aquell dia, que servirà de penyora per bescanviar-la pel premi corresponent.

En el moment que es lliuri la bola, es publicarà a Instagram una foto de la persona guanyadora amb la bola del Drac corresponent. El joc s’haurà acabat per aquell dia.

Tanmateix la segona i la tercera persona que arribin se’ls hi farà una foto que acrediti que han quedat segona i tercera respectivament. Aquestes fotos no es publicaran enlloc. Serviran en cas que la persona guanyadora no estigui present a l’hora de recollir el premi.

El lliurament dels premis

Cada bola del Drac aconseguida és la penyora que dóna dret al guanyador bescanviar-la pel premi que correspongui en aquell dia.

Els premis corresponents als dies 26, 27 i 28 d’agost de 2018, es lliuraran a les 21 h del 29 d’agost de 2018, en l’acte previst davant de la Fonda Europa.

Els premis corresponents als dies 29, 30, 31 d’agost i 1 de setembre és lliurant a les 23.30 h del dia 1 de setembre en l’acte previst a la Plaça Maluquer i Salvador.

Per rebre el premi cal que la persona guanyadora o aquella que ella designi, sigui present a l’acte i bescanviï la bola del Drac corresponent pel premi que li serà lliurat en aquell mateix instant.

En cas de no ser present en l’acte la persona guanyadora o aquella que ella designi, o no dugui la Bola de Drac; es lliurarà el premi a la segona persona que va localitzar la persona portadora de la bola del Drac del dia en qüestió i si aquesta tampoc hi fos present, es lliuraria el premi a la tercera.

En el supòsit que no fos present cap de les tres primeres persones que van localitzar la persona portadora de la Bola del Drac del dia concret, el premi se sortejarà entre les persones presents a l’acte i que responguin correctament, en menys d’un minut, a tres preguntes sobre l’entitat del Drac de Granollers.

Designar substitut: Per designar una persona que substitueixi a la guanyadora a l’hora de recollir el premi cal enviar una foto de les dues persones, la guanyadora i la designada, al perfil de Telegram  @DracGranollers.


ELS PREMIS

El premis per aconseguir cada bola diària són cedits per diferents col·laboradors i són els següents:

Diumenge 26-8-18 Premi facilitat, per Arderiu, la Carn

Un pernil «paletilla»

Dilluns 27-8-18 Premi facilitat per El rei dels caramels

Un assortiment del caramels

Dimarts 28-8-18 Premi facilitat pel Drac de Granollers

Val per 40€ per comprar marxandatge del Drac de Granollers a la botiga de Festa Major

Veure amb un o una acompanyant un dels espectacles del Drac de Granollers (divendres 31-8-18 o dissabte 1-9-18) des de l’escenari al costat dels músics.

Dimecres 29-8-18 Premi facilitat per Homoludicus

Un val de 60€ per comprar jocs a la botiga d’Homoludicus a Granollers.

Dijous 30-8-18 Premi facilitat per restaurant La Gamba

Val per un sopar per dues persones al restaurant La Gamba

Divendres 31-8-18 Premi facilitat per La Magrana Vallesana

Una subscripció de soci de la cooperativa de consum La Magrana Vallesana.

Val de 60€ per consumir productes ecologics a la botiga de La Magrana Vallesana. 

 Dissabte 1-9-18 Premi facilitat per bar El Gremio

 Un val per un berenar per dues persones al bar el Gremio

 

RESTRICCIONS

Els membres de l’entitat Drac de Granollers, poden participar en el joc, però no poden guanyar cap bola del Drac.