La competició

La competició està dividida en dues fases.

Fase inicial

Totes les fotografies presentades dins del termini i amb tots els requisits complerts formaran part de la fase inicial i seran valorades pel jurat, que escollirà les que passaran a la fase final.

Els i les autores de les fotografies que el jurat hagi escollit per passar a la fase final, rebran un missatge a Instagram el diumenge, 15 de setembre de 2019. El llistat de fotografies escollides també es farà públic a través del web del Drac de Granollers .

Fase final

Les fotografies escollides s’exposaran al Restaurant Anònims (carrer Ricomà, 57, Granollers) del 17 al 29 de setembre de 2019, dins l’horari d’obertura del local.

Les fotografies guanyadores

Les tres fotografies guanyadores seran escollides d’entre les fotografies que hauran passat a la fase final.

    • La millor fotografia pel públic

La millor fotografia pel públic serà escollida per votació popular.

    • La millor fotografia pel jurat

Escollida pel jurat, que valorarà la qualitat i l’originalitat.

    • La millor fotografia pels patrocinadors.

Els patrocinadors del concurs escolliran, també, la fotografia que és els agradi.

Cap fotografia s’endurà més d’un premi. El premi a la millor fotografia pel públic serà la fotografia més votada. En cas que aquesta coincideixi amb la millor fotografia pel jurat o pels patrocinadors, serà la següent més votada.